Andersson Miljökonsult

Om företaget

Andersson Miljökonsult drivs av Ulf Andersson som ett enmansföretag, men med möjlighet att anlita underkonsulter vid större uppdrag. Detta är en företagsform som har många fördelar då du som kund kan ha avtal med en part, som sedan hyr in den expertis som behövs för varje unikt uppdrag. På samma sätt finns Andersson Miljökonsult med som underkonsult åt andra företag i vissa fall.

 

Andersson Miljökonsult är ett företag med mångårig erfarenhet från biologiska undersökningar, översiktsplanering, miljöledningssystem mm. Ulf Andersson har varit med och infört miljöledningssystem fram till certifiering vid Göteborgs universitet och Naturvårdsverket. Han har också utbildad myndigheter inom miljöledning och miljörevision. Ulf har också varit kursledare för 3-dagars utbildningar för miljörevisorer, i enlighet med de riktlinjer för utbildningar av miljörevisioner som fastställts av Miljörevisorer i Sverige.

 

Kontaktuppgifter: Ulf Andersson, Mobil 0536-545402

E-post ulf.andersson@amil.se

Skype: ulfpandersson

 

 

Copyright © All Rights Reserved